Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601064200
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 39252
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17125
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 15335
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 14528
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 13756
 6. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 12915
 7. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 12445
 8. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 12372
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 11239
 10. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 11140
 11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 10450
 12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 10381
 13. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 10232
 14. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 10125
 15. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 9808
 16. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 9261
 17. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8469
 18. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 8454
 19. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 8097
 20. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5908
 21. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5732
 22. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5691
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5432
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5327
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5300
 26. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4972
 27. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 4457
 28. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II (2 przetarg)
  Wyświetleń: 4122
 29. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 3858
 30. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3828
 31. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 3694
 32. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 3226
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 3035
 34. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 2307
 35. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 2045
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1579
 37. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1572
 38. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 1421
 39. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 1373
 40. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 1352
 41. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1028
 42. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 965
 43. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 953
 44. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 833
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 765
 46. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 662
 47. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 299
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1
NIP: 7952076801 REGON: 650903339
Numer konta: 09 1560 0013 2114 9805 3000 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 16 679 03 35 do 38
fax: +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail: sekretariat@zdm-przemysl.com
strona www: www.zdm-przemysl.com