Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
46956558614659719875575000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 32750
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15964
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 14778
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 13980
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 13278
 6. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 12249
 7. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 11900
 8. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 11817
 9. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 10550
 10. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 9922
 11. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 9878
 12. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 9650
 13. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 9616
 14. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9571
 15. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 9228
 16. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 8776
 17. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 8039
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7579
 19. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 6973
 20. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5292
 21. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5119
 22. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4961
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4885
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4406
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4178
 26. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 4014
 27. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3735
 28. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II (2 przetarg)
  Wyświetleń: 3709
 29. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3505
 30. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 3091
 31. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 3048
 32. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 2824
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 2238
 34. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 1951
 35. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1297
 36. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 1267
 37. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1245
 38. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 607
 39. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 517
 40. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 447
 41. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 307
 42. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 66
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1
NIP: 7952076801 REGON: 650903339
Numer konta: 09 1560 0013 2114 9805 3000 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 16 679 03 35 do 38
fax: +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail: sekretariat@zdm-przemysl.com
strona www: www.zdm-przemysl.com