Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5133499172407405121685146000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601080653526503
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 47901
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18777
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 15886
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 15280
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 14488
 6. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 13601
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 13321
 8. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 13103
 9. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 13029
 10. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 11797
 11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 11101
 12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 10944
 13. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 10835
 14. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 10756
 15. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 10378
 16. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 9826
 17. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9585
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 9281
 19. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 9052
 20. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6787
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6771
 22. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6497
 23. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6440
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6189
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6147
 26. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 5993
 27. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 4979
 28. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 4491
 29. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4489
 30. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 4337
 31. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 3763
 32. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 3705
 33. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 2942
 34. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 2726
 35. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2606
 36. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 2352
 37. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 2142
 38. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 2141
 39. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 1980
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1914
 41. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 1903
 42. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1899
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1773
 44. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1652
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 1573
 46. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1428
 47. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 865
 48. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 861
 49. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 789
 50. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 787
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 762
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 760
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 737
 54. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 697
 55. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 667
 56. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 605
 57. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 457
 58. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 295
 59. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 92