Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania

Informacja
o wynikach naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze:

REFERENT DS. OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37 – 700 Przemyśl

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko został wybrany Pan:

 

JACEK FIGLARSKI
zamieszkały w Przemyślu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi stref płatnego parkowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 25 maja 2021 r. wpłynęło osiem ofert.

W dniu 8 czerwca 2021 r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym i ustalono, że sześć z nich spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, a dwie ich nie spełnia.

W związku z czym sześciu kandydatów zostało dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 15 czerwca 2021r. Pan Jacek Figlarski uzyskał 83 punkty - najwięcej ze wszystkich kandydatów.

Maksymalny ogólny wynik możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi stref płatnego parkowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu wynosił 90 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi stref płatnego parkowania wygrał Pan Jacek Figlarski, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 % maksymalnej liczby punktów, którą mógł uzyskać kandydat.

Przemyśl, dnia 15.06.2021r.

mgr inż. Jacek Cielecki
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu