Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - RARF120_pytanie.i.odpowiedz.z.dnai.26.06.2018.rar

UIWAGA ZMIANY: 

1. Pytania i odpowiedzi - Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu: Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

2. Zmiana SIWZ -  Pytania i odpowiedzi - Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

3. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu -  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00

4. Pytania i odpowiedzi - 26.06.2018r. -  Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

5. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu - 2 - Zmiana nr 2 SIWZ - Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

6. Pytania i odpowiedzi - 26.06.2018r. - 3 - Pytania i odpowiedzi - Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku 3

7. Informacja z otwarcia ofert - 06.07.2018r. PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

8. Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.07.2018 PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf