Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5703Luty: 9090Marzec: 9636Kwiecień: 5563Maj: 7085Czerwiec: 537
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 26685Luty: 9033Marzec: 11959Kwiecień: 15443Maj: 8080Czerwiec: 19318
Lipiec: 9760Sierpień: 12933Wrzesień: 11769Październik: 13152Listopad: 12289Grudzień: 10801
Rok 2021
Styczeń: 5133Luty: 4991Marzec: 7240Kwiecień: 7405Maj: 12168Czerwiec: 7633
Lipiec: 16900Sierpień: 20700Wrzesień: 8173Październik: 13457Listopad: 9316Grudzień: 8515
Rok 2020
Styczeń: 4695Luty: 6558Marzec: 6146Kwiecień: 5971Maj: 9875Czerwiec: 5462
Lipiec: 5824Sierpień: 7300Wrzesień: 9260Październik: 10806Listopad: 5352Grudzień: 6503
Rok 2019
Styczeń: 9448Luty: 13419Marzec: 26167Kwiecień: 12903Maj: 52848Czerwiec: 27618
Lipiec: 5914Sierpień: 5675Wrzesień: 4577Październik: 4312Listopad: 13267Grudzień: 4086
Rok 2018
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 14
Lipiec: 12529Sierpień: 5487Wrzesień: 7381Październik: 29761Listopad: 9261Grudzień: 10720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 69340
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 29239
 3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 19634
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 19146
 5. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 18513
 6. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 18099
 7. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 17230
 8. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 16566
 9. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 16304
 10. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 15739
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 15599
 12. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 14353
 13. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 14335
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14237
 15. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 13947
 16. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 13336
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 13101
 18. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 12910
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12876
 20. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 12302
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12099
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11819
 23. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 11515
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11438
 25. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 10695
 26. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10394
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9930
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9442
 29. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 8519
 30. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 7480
 31. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 7175
 32. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 6998
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 6937
 34. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 6454
 35. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 6160
 36. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 6067
 37. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 5399
 38. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 5374
 39. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 5198
 40. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5117
 41. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 5063
 42. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 4785
 43. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 4717
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4683
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4661
 46. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 4445
 47. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 4427
 48. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4394
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 4198
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 4159
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 4106
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 4057
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 4028
 54. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 4027
 55. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 4002
 56. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3986
 57. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3959
 58. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 3946
 59. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 3937
 60. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3494
 61. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3485
 62. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 3420
 63. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2973
 64. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2781
 65. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 2706
 66. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 1693
 67. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 1364
 68. Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
  Wyświetleń: 894
 69. Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu
  Wyświetleń: 890
 70. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyślu odcinek 10 mb
  Wyświetleń: 790
 71. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 513
 72. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 499
 73. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 484
 74. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu
  Wyświetleń: 465
 75. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 460
 76. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
  Wyświetleń: 422
 77. Wykonanie naprawy i regulacji łożysk mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  Wyświetleń: 420
 78. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji
  Wyświetleń: 410
 79. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku (II)
  Wyświetleń: 400
 80. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 369
 81. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Rzeczna, ul. Grochowska, ul. Koźmiana)
  Wyświetleń: 366
 82. Wykonanie robót utrzymaniowych dróg na terenie miasta Przemyśl
  Wyświetleń: 358
 83. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r.
  Wyświetleń: 340
 84. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 329
 85. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2023 roku
  Wyświetleń: 327
 86. Roboty brukarskie na terenie miasta Przemyśla (ul. Herburtów, ul. Opalińskiego, ul. Wyspiańskiego)
  Wyświetleń: 300
 87. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Przerwa, ul. Koźmiana, ul. Bukowa, ulica boczna Ofiar Katynia)
  Wyświetleń: 291
 88. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 284
 89. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 217
 90. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 172
 91. Rozbudowa Infrastruktury drogowej ul. Żółkiewskiego w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego.
  Wyświetleń: 118
 92. Renowacja nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacji pieszej na Rynku Starego Miasta w Przemyślu
  Wyświetleń: 74
 93. Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Przemyślu
  Wyświetleń: 60
 94. Sprawozdanie za 2022r.
  Wyświetleń: 46
 95. Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 39