Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5703Luty: 9090Marzec: 9087Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 26685Luty: 9033Marzec: 11959Kwiecień: 15443Maj: 8080Czerwiec: 19318
Lipiec: 9760Sierpień: 12933Wrzesień: 11769Październik: 13152Listopad: 12289Grudzień: 10801
Rok 2021
Styczeń: 5133Luty: 4991Marzec: 7240Kwiecień: 7405Maj: 12168Czerwiec: 7633
Lipiec: 16900Sierpień: 20700Wrzesień: 8173Październik: 13457Listopad: 9316Grudzień: 8515
Rok 2020
Styczeń: 4695Luty: 6558Marzec: 6146Kwiecień: 5971Maj: 9875Czerwiec: 5462
Lipiec: 5824Sierpień: 7300Wrzesień: 9260Październik: 10806Listopad: 5352Grudzień: 6503
Rok 2019
Styczeń: 9448Luty: 13419Marzec: 26167Kwiecień: 12903Maj: 52848Czerwiec: 27618
Lipiec: 5914Sierpień: 5675Wrzesień: 4577Październik: 4312Listopad: 13267Grudzień: 4086
Rok 2018
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 14
Lipiec: 12529Sierpień: 5487Wrzesień: 7381Październik: 29761Listopad: 9261Grudzień: 10720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 67855
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 28973
 3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 19178
 4. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 18422
 5. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 18004
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 17833
 7. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 17140
 8. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 16258
 9. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 16202
 10. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 15654
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 15505
 12. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 14242
 13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 14234
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14116
 15. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 13829
 16. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 13271
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 13032
 18. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 12828
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12726
 20. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 12220
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11962
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11662
 23. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 11414
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11350
 25. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 10541
 26. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10273
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9817
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9183
 29. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 8419
 30. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 7404
 31. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 7090
 32. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 6910
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 6831
 34. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 6372
 35. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 6006
 36. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 5761
 37. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 5279
 38. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 5226
 39. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 5109
 40. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5051
 41. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 4998
 42. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 4705
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4638
 44. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 4628
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4572
 46. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 4373
 47. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 4333
 48. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4320
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 4124
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 4088
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 4003
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3971
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 3931
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3913
 55. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3903
 56. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 3895
 57. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3868
 58. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 3863
 59. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 3827
 60. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3459
 61. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3423
 62. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 3342
 63. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2848
 64. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2639
 65. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 2596
 66. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 1625
 67. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 1284
 68. Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu
  Wyświetleń: 759
 69. Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
  Wyświetleń: 747
 70. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyślu odcinek 10 mb
  Wyświetleń: 661
 71. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 461
 72. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 430
 73. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 428
 74. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu
  Wyświetleń: 380
 75. Wykonanie naprawy i regulacji łożysk mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  Wyświetleń: 340
 76. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
  Wyświetleń: 329
 77. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji
  Wyświetleń: 325
 78. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 308
 79. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 266
 80. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r.
  Wyświetleń: 255
 81. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Rzeczna, ul. Grochowska, ul. Koźmiana)
  Wyświetleń: 247
 82. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 214
 83. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku (II)
  Wyświetleń: 196
 84. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2023 roku
  Wyświetleń: 192
 85. Wykonanie robót utrzymaniowych dróg na terenie miasta Przemyśl
  Wyświetleń: 185
 86. Roboty brukarskie na terenie miasta Przemyśla (ul. Herburtów, ul. Opalińskiego, ul. Wyspiańskiego)
  Wyświetleń: 41