Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 7095Luty: 4948Marzec: 3570Kwiecień: 4672Maj: 4125Czerwiec: 5521
Lipiec: 3679Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 5703Luty: 9090Marzec: 9636Kwiecień: 5563Maj: 7085Czerwiec: 7139
Lipiec: 5558Sierpień: 144149Wrzesień: 4773Październik: 7201Listopad: 11065Grudzień: 5960
Rok 2022
Styczeń: 26685Luty: 9033Marzec: 11959Kwiecień: 15443Maj: 8080Czerwiec: 19318
Lipiec: 9760Sierpień: 12933Wrzesień: 11769Październik: 13152Listopad: 12289Grudzień: 10801
Rok 2021
Styczeń: 5133Luty: 4991Marzec: 7240Kwiecień: 7405Maj: 12168Czerwiec: 7633
Lipiec: 16900Sierpień: 20700Wrzesień: 8173Październik: 13457Listopad: 9316Grudzień: 8515
Rok 2020
Styczeń: 4695Luty: 6558Marzec: 6146Kwiecień: 5971Maj: 9875Czerwiec: 5462
Lipiec: 5824Sierpień: 7300Wrzesień: 9260Październik: 10806Listopad: 5352Grudzień: 6503
Rok 2019
Styczeń: 9448Luty: 13419Marzec: 26167Kwiecień: 12903Maj: 52848Czerwiec: 27618
Lipiec: 5914Sierpień: 5675Wrzesień: 4577Październik: 4312Listopad: 13267Grudzień: 4086
Rok 2018
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 14
Lipiec: 12529Sierpień: 5487Wrzesień: 7381Październik: 29761Listopad: 9261Grudzień: 10720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 80233
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 32523
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 31690
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 23762
 5. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 20013
 6. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 19723
 7. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 19628
 8. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 18385
 9. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 17532
 10. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 16853
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 16678
 12. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16255
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15871
 14. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 15404
 15. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 14446
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14441
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 14386
 18. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 14180
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13747
 20. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 13358
 21. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 13297
 22. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 13229
 23. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 12446
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12436
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12227
 26. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12156
 27. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 11174
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10848
 29. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 9753
 30. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 9142
 31. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 8577
 32. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 8284
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 8159
 34. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 8058
 35. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 7545
 36. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 7247
 37. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 6544
 38. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 6253
 39. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 6185
 40. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 6163
 41. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 5904
 42. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 5818
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5772
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5621
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5454
 46. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 5355
 47. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4978
 48. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 4947
 49. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4340
 50. Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 3608
 51. Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 3592
 52. Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Łętowska w Przemysłu, budowa instalacji oświetlenia drogowego
  Wyświetleń: 3474
 53. Rozbudowa Infrastruktury Drogowej ul. Szańcowa w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego
  Wyświetleń: 3459
 54. Renowacja nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacji pieszej na Rynku Starego Miasta w Przemyślu
  Wyświetleń: 2868
 55. Rozbudowa Infrastruktury drogowej ul. Żółkiewskiego w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego.
  Wyświetleń: 2820
 56. Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)
  Wyświetleń: 2771
 57. Wzmocnienie nawierzchni terenu przy ul. Rzecznej w Przemyślu
  Wyświetleń: 2679
 58. Przebudowa odcinka chodnika ul. Reymonta w Przemyślu
  Wyświetleń: 2619
 59. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 2585
 60. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 2327
 61. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Gościnnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 2320
 62. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Przerwa, ul. Koźmiana, ul. Bukowa, ulica boczna Ofiar Katynia)
  Wyświetleń: 2208
 63. Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Przemyślu
  Wyświetleń: 2181
 64. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 2153
 65. Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu
  Wyświetleń: 2056
 66. Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
  Wyświetleń: 2049
 67. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 1932
 68. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyślu odcinek 10 mb
  Wyświetleń: 1922
 69. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
  Wyświetleń: 1659
 70. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku (II)
  Wyświetleń: 1657
 71. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji
  Wyświetleń: 1634
 72. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu
  Wyświetleń: 1612
 73. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 1592
 74. Wykonanie naprawy i regulacji łożysk mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  Wyświetleń: 1550
 75. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Rzeczna, ul. Grochowska, ul. Koźmiana)
  Wyświetleń: 1546
 76. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 1539
 77. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2023 roku
  Wyświetleń: 1536
 78. Wykonanie robót utrzymaniowych dróg na terenie miasta Przemyśl
  Wyświetleń: 1535
 79. Roboty brukarskie na terenie miasta Przemyśla (ul. Herburtów, ul. Opalińskiego, ul. Wyspiańskiego)
  Wyświetleń: 1528
 80. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r.
  Wyświetleń: 1503
 81. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 1380
 82. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 1330
 83. Sprawozdanie za 2022r.
  Wyświetleń: 1004
 84. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Wyspiańskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 531
 85. Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej nr 120759R ul. Mariackiej w Przemyślu – od km 0+011,00 do km 0+056 i od km 0+113,00 do km 0+256,00
  Wyświetleń: 508
 86. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla"
  Wyświetleń: 507
 87. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemyślu
  Wyświetleń: 489
 88. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu z podziałem na trzy części
  Wyświetleń: 487
 89. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic na terenie miasta Przemyśla w 2024 roku
  Wyświetleń: 483
 90. Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R
  Wyświetleń: 481
 91. Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszej nad Sanem - Bulwary nad Sanem
  Wyświetleń: 476
 92. Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 464
 93. Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)
  Wyświetleń: 450
 94. Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R – ulica K. Opalińskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 418
 95. Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R – ul. Sielecka w Przemyślu
  Wyświetleń: 410
 96. Usługa prowadzenia płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania w mieście Przemyślu w roku 2024
  Wyświetleń: 379
 97. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2024 roku
  Wyświetleń: 351
 98. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2024 roku
  Wyświetleń: 343
 99. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemyślu
  Wyświetleń: 328
 100. Odtworzenie odcinków nawierzchni jezdni ulic Ceramicznej, Brzozowej i Browarnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 320
 101. Odtworzenie odcinków nawierzchni jezdni ulic Ceramicznej, Brzozowej i Browarnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 309
 102. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2024r.
  Wyświetleń: 300
 103. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla 2024r.
  Wyświetleń: 198
 104. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II
  Wyświetleń: 183
 105. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2024r.
  Wyświetleń: 148
 106. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 147
 107. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz weryfikacja dokumentacji technicznej dla zadania: „Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R”
  Wyświetleń: 145
 108. Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 132
 109. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II"
  Wyświetleń: 121
 110. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 112
 111. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-62-011-051300 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2160R wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Bolesława Chrobrego w Przemyślu
  Wyświetleń: 106
 112. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II
  Wyświetleń: 92
 113. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-62-011-051300 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2160R wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Bolesława Chrobrego w Przemyślu
  Wyświetleń: 91
 114. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-62-011-051300 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2160R wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Bolesława Chrobrego w Przemyślu
  Wyświetleń: 82
 115. Sprawozdanie za 2023r.
  Wyświetleń: 28