Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 7095Luty: 4948Marzec: 3570Kwiecień: 4672Maj: 3201Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 5703Luty: 9090Marzec: 9636Kwiecień: 5563Maj: 7085Czerwiec: 7139
Lipiec: 5558Sierpień: 144149Wrzesień: 4773Październik: 7201Listopad: 11065Grudzień: 5960
Rok 2022
Styczeń: 26685Luty: 9033Marzec: 11959Kwiecień: 15443Maj: 8080Czerwiec: 19318
Lipiec: 9760Sierpień: 12933Wrzesień: 11769Październik: 13152Listopad: 12289Grudzień: 10801
Rok 2021
Styczeń: 5133Luty: 4991Marzec: 7240Kwiecień: 7405Maj: 12168Czerwiec: 7633
Lipiec: 16900Sierpień: 20700Wrzesień: 8173Październik: 13457Listopad: 9316Grudzień: 8515
Rok 2020
Styczeń: 4695Luty: 6558Marzec: 6146Kwiecień: 5971Maj: 9875Czerwiec: 5462
Lipiec: 5824Sierpień: 7300Wrzesień: 9260Październik: 10806Listopad: 5352Grudzień: 6503
Rok 2019
Styczeń: 9448Luty: 13419Marzec: 26167Kwiecień: 12903Maj: 52848Czerwiec: 27618
Lipiec: 5914Sierpień: 5675Wrzesień: 4577Październik: 4312Listopad: 13267Grudzień: 4086
Rok 2018
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 14
Lipiec: 12529Sierpień: 5487Wrzesień: 7381Październik: 29761Listopad: 9261Grudzień: 10720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 78303
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 32281
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 30571
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 23456
 5. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 19973
 6. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 19585
 7. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 19336
 8. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 18355
 9. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 17493
 10. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 16812
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 16646
 12. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16196
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15815
 14. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 15374
 15. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 14414
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14394
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 14359
 18. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 14148
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13717
 20. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 13321
 21. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 13267
 22. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 13178
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12409
 24. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 12395
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12197
 26. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12113
 27. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 10995
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10696
 29. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 9711
 30. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 8846
 31. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 8528
 32. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 8250
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 8098
 34. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 8020
 35. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 7514
 36. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 7201
 37. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 6506
 38. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 6220
 39. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 6152
 40. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 6122
 41. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 5862
 42. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 5780
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5724
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5586
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5426
 46. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 5339
 47. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4959
 48. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 4928
 49. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4333
 50. Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 3563
 51. Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 3551
 52. Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Łętowska w Przemysłu, budowa instalacji oświetlenia drogowego
  Wyświetleń: 3423
 53. Rozbudowa Infrastruktury Drogowej ul. Szańcowa w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego
  Wyświetleń: 3415
 54. Renowacja nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacji pieszej na Rynku Starego Miasta w Przemyślu
  Wyświetleń: 2811
 55. Rozbudowa Infrastruktury drogowej ul. Żółkiewskiego w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego.
  Wyświetleń: 2781
 56. Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)
  Wyświetleń: 2736
 57. Wzmocnienie nawierzchni terenu przy ul. Rzecznej w Przemyślu
  Wyświetleń: 2634
 58. Przebudowa odcinka chodnika ul. Reymonta w Przemyślu
  Wyświetleń: 2580
 59. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 2570
 60. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 2311
 61. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Gościnnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 2276
 62. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Przerwa, ul. Koźmiana, ul. Bukowa, ulica boczna Ofiar Katynia)
  Wyświetleń: 2174
 63. Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Przemyślu
  Wyświetleń: 2140
 64. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 2108
 65. Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu
  Wyświetleń: 2017
 66. Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
  Wyświetleń: 2011
 67. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 1890
 68. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyślu odcinek 10 mb
  Wyświetleń: 1881
 69. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku (II)
  Wyświetleń: 1617
 70. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
  Wyświetleń: 1600
 71. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji
  Wyświetleń: 1587
 72. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu
  Wyświetleń: 1572
 73. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 1550
 74. Wykonanie naprawy i regulacji łożysk mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  Wyświetleń: 1516
 75. Wykonanie robót utrzymaniowych dróg na terenie miasta Przemyśl
  Wyświetleń: 1501
 76. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Rzeczna, ul. Grochowska, ul. Koźmiana)
  Wyświetleń: 1499
 77. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2023 roku
  Wyświetleń: 1495
 78. Roboty brukarskie na terenie miasta Przemyśla (ul. Herburtów, ul. Opalińskiego, ul. Wyspiańskiego)
  Wyświetleń: 1491
 79. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 1489
 80. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r.
  Wyświetleń: 1463
 81. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 1373
 82. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 1322
 83. Sprawozdanie za 2022r.
  Wyświetleń: 991
 84. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Wyspiańskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 486
 85. Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej nr 120759R ul. Mariackiej w Przemyślu – od km 0+011,00 do km 0+056 i od km 0+113,00 do km 0+256,00
  Wyświetleń: 470
 86. Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszej nad Sanem - Bulwary nad Sanem
  Wyświetleń: 438
 87. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu z podziałem na trzy części
  Wyświetleń: 438
 88. Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 425
 89. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla"
  Wyświetleń: 424
 90. Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)
  Wyświetleń: 410
 91. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemyślu
  Wyświetleń: 402
 92. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic na terenie miasta Przemyśla w 2024 roku
  Wyświetleń: 382
 93. Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R – ulica K. Opalińskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 370
 94. Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R – ul. Sielecka w Przemyślu
  Wyświetleń: 360
 95. Usługa prowadzenia płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania w mieście Przemyślu w roku 2024
  Wyświetleń: 331
 96. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2024 roku
  Wyświetleń: 292
 97. Odtworzenie odcinków nawierzchni jezdni ulic Ceramicznej, Brzozowej i Browarnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 286
 98. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2024 roku
  Wyświetleń: 285
 99. Odtworzenie odcinków nawierzchni jezdni ulic Ceramicznej, Brzozowej i Browarnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 247
 100. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2024r.
  Wyświetleń: 245
 101. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemyślu
  Wyświetleń: 241
 102. Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R
  Wyświetleń: 176
 103. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla 2024r.
  Wyświetleń: 83
 104. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 58
 105. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 46
 106. Sprawozdanie za 2023r.
  Wyświetleń: 6