Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5703Luty: 9090Marzec: 9636Kwiecień: 5563Maj: 7085Czerwiec: 7139
Lipiec: 5558Sierpień: 144149Wrzesień: 4773Październik: 7201Listopad: 11065Grudzień: 1035
Rok 2022
Styczeń: 26685Luty: 9033Marzec: 11959Kwiecień: 15443Maj: 8080Czerwiec: 19318
Lipiec: 9760Sierpień: 12933Wrzesień: 11769Październik: 13152Listopad: 12289Grudzień: 10801
Rok 2021
Styczeń: 5133Luty: 4991Marzec: 7240Kwiecień: 7405Maj: 12168Czerwiec: 7633
Lipiec: 16900Sierpień: 20700Wrzesień: 8173Październik: 13457Listopad: 9316Grudzień: 8515
Rok 2020
Styczeń: 4695Luty: 6558Marzec: 6146Kwiecień: 5971Maj: 9875Czerwiec: 5462
Lipiec: 5824Sierpień: 7300Wrzesień: 9260Październik: 10806Listopad: 5352Grudzień: 6503
Rok 2019
Styczeń: 9448Luty: 13419Marzec: 26167Kwiecień: 12903Maj: 52848Czerwiec: 27618
Lipiec: 5914Sierpień: 5675Wrzesień: 4577Październik: 4312Listopad: 13267Grudzień: 4086
Rok 2018
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 14
Lipiec: 12529Sierpień: 5487Wrzesień: 7381Październik: 29761Listopad: 9261Grudzień: 10720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 74817
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31839
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 27385
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 22503
 5. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 19859
 6. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 19471
 7. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 18418
 8. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 18239
 9. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 17368
 10. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 16706
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 16545
 12. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16033
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15587
 14. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 15446
 15. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 15310
 16. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 15278
 17. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 14297
 18. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 14265
 19. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14236
 20. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 14040
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13552
 22. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 13220
 23. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 13168
 24. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 12965
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12279
 26. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 12200
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12036
 28. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 11950
 29. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 10732
 30. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10422
 31. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 9546
 32. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 8418
 33. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 8134
 34. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 7941
 35. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 7935
 36. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 7919
 37. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 7401
 38. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 7042
 39. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 6397
 40. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 6110
 41. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 6051
 42. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 5987
 43. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 5732
 44. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 5678
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5604
 46. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 5604
 47. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5508
 48. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 5324
 49. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 5268
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 5152
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 5070
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 5068
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 5027
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 4965
 55. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 4919
 56. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 4892
 57. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 4871
 58. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 4853
 59. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4842
 60. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 4390
 61. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 4377
 62. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4290
 63. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 4097
 64. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 3939
 65. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 3632
 66. Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 3419
 67. Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 3397
 68. Rozbudowa Infrastruktury Drogowej ul. Szańcowa w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego
  Wyświetleń: 3273
 69. Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Łętowska w Przemysłu, budowa instalacji oświetlenia drogowego
  Wyświetleń: 3266
 70. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2746
 71. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2695
 72. Renowacja nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacji pieszej na Rynku Starego Miasta w Przemyślu
  Wyświetleń: 2647
 73. Rozbudowa Infrastruktury drogowej ul. Żółkiewskiego w Przemyślu, budowa instalacji oświetlenia drogowego.
  Wyświetleń: 2646
 74. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  Wyświetleń: 2622
 75. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2575
 76. Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)
  Wyświetleń: 2567
 77. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2562
 78. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2552
 79. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2547
 80. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 2533
 81. Wzmocnienie nawierzchni terenu przy ul. Rzecznej w Przemyślu
  Wyświetleń: 2468
 82. Przebudowa odcinka chodnika ul. Reymonta w Przemyślu
  Wyświetleń: 2454
 83. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 2245
 84. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Gościnnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 2130
 85. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Przerwa, ul. Koźmiana, ul. Bukowa, ulica boczna Ofiar Katynia)
  Wyświetleń: 2038
 86. Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Przemyślu
  Wyświetleń: 2029
 87. Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu
  Wyświetleń: 1967
 88. Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu
  Wyświetleń: 1891
 89. Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
  Wyświetleń: 1888
 90. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyślu odcinek 10 mb
  Wyświetleń: 1769
 91. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 1723
 92. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu
  Wyświetleń: 1455
 93. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 1453
 94. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
  Wyświetleń: 1452
 95. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 1451
 96. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku (II)
  Wyświetleń: 1445
 97. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji
  Wyświetleń: 1412
 98. Wykonanie naprawy i regulacji łożysk mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
  Wyświetleń: 1402
 99. Wykonanie robót utrzymaniowych dróg na terenie miasta Przemyśl
  Wyświetleń: 1387
 100. Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 1375
 101. Wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu (ul. Rzeczna, ul. Grochowska, ul. Koźmiana)
  Wyświetleń: 1370
 102. Roboty brukarskie na terenie miasta Przemyśla (ul. Herburtów, ul. Opalińskiego, ul. Wyspiańskiego)
  Wyświetleń: 1343
 103. Usługi konserwacji infrastruktury oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2023 roku
  Wyświetleń: 1341
 104. Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r.
  Wyświetleń: 1332
 105. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku
  Wyświetleń: 1328
 106. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 1318
 107. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 1293
 108. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  Wyświetleń: 1078
 109. Sprawozdanie za 2022r.
  Wyświetleń: 929
 110. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 429
 111. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 397
 112. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  Wyświetleń: 329
 113. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Wyspiańskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 313
 114. Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszej nad Sanem - Bulwary nad Sanem
  Wyświetleń: 290
 115. Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej nr 120759R ul. Mariackiej w Przemyślu – od km 0+011,00 do km 0+056 i od km 0+113,00 do km 0+256,00
  Wyświetleń: 288
 116. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu z podziałem na trzy części
  Wyświetleń: 280
 117. Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)
  Wyświetleń: 275
 118. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  Wyświetleń: 274
 119. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 263
 120. Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 259
 121. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  Wyświetleń: 205
 122. Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R – ul. Sielecka w Przemyślu
  Wyświetleń: 151
 123. Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R – ulica K. Opalińskiego w Przemyślu
  Wyświetleń: 142
 124. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego
  Wyświetleń: 122
 125. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  Wyświetleń: 115
 126. Odtworzenie odcinków nawierzchni jezdni ulic Ceramicznej, Brzozowej i Browarnej w Przemyślu
  Wyświetleń: 105
 127. Usługa prowadzenia płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania w mieście Przemyślu w roku 2024
  Wyświetleń: 33