Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2668590331195915443808019318976078000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5133499172407405121687633169002070081731345793168515
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601080653526503
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 61355
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27056
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 17880
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 17384
 5. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 17223
 6. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 16529
 7. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 15536
 8. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 15009
 9. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 14973
 10. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 14199
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 13721
 12. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 13550
 13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 13203
 14. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13191
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12996
 16. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 12791
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 12594
 18. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 12278
 19. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 11742
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11477
 21. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 10885
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9863
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9814
 24. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 9536
 25. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9478
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9379
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9003
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7138
 29. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 7100
 30. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 6938
 31. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 6543
 32. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 6368
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 6014
 34. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 5961
 35. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 5481
 36. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 4489
 37. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 4480
 38. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 4403
 39. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 4292
 40. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 4142
 41. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 4028
 42. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 3967
 43. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 3886
 44. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 3833
 45. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 3763
 46. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 3699
 47. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 3485
 48. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3378
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3376
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3357
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 3340
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 3329
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 3319
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 3291
 55. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 3251
 56. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 3204
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3185
 58. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3086
 59. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2899
 60. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2821
 61. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 2424
 62. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1615
 63. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1586
 64. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 1332
 65. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 1093
 66. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 958
 67. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 479
 68. powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 189
 69. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 65