Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
266859033119591544321220000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5133499172407405121687633169002070081731345793168515
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601080653526503
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 58662
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25694
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 17470
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 16848
 5. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 16406
 6. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 15956
 7. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 15069
 8. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 14529
 9. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 14510
 10. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 13281
 11. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 13252
 12. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 13032
 13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 12675
 14. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 12352
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12218
 16. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 12182
 17. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 11798
 18. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 11323
 19. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10945
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10522
 21. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 10465
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9204
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9094
 24. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8808
 25. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 8687
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8681
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8488
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6547
 29. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 6491
 30. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 6155
 31. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 5948
 32. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 5816
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 5572
 34. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 5515
 35. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 4939
 36. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 3975
 37. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 3957
 38. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 3872
 39. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 3724
 40. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 3659
 41. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 3648
 42. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 3462
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 3300
 44. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 3173
 45. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 3110
 46. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 3058
 47. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 2960
 48. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2957
 49. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2862
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2836
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2836
 52. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2826
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 2773
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2769
 55. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 2737
 56. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2713
 57. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 2686
 58. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2665
 59. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2421
 60. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2337
 61. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 1713
 62. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 911
 63. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 911
 64. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 798
 65. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 532
 66. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 72
 67. Sprawozdanie za 2021r.
  Wyświetleń: 9