Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja
o wynikach naboru kandydatów
na stanowisko urzędnicze:

DS. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37 – 700 Przemyśl

 

                Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko została wybrana Pani:

JUSTYNA TOMAŃSKA
zamieszkała w Przemyślu

                                  

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2023r. wpłynęło cztery oferty.

W dniu 6 lutego 2023r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym i ustalono, że trzy z nich spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, a jedna ich nie spełnia.

W związku z czym trzech kandydatów zostało dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 9 lutego 2023r. Pani Justyna Tomańska uzyskała 89 punktów.

Maksymalny ogólny wynik możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko urzędnicze ds. zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. zajęcia pasa drogowego wygrała Pani Justyna Tomańska, która spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wymaganą Regulaminem* liczbę punktów przewyższającą 50 % maksymalnej liczby punktów, którą mógł uzyskać kandydat.

 

Przemyśl, dnia 09.02.2023r.

mgr inż. Jacek Cielecki
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 
 
* Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018r. z późn. zm.