Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja
o wynikach naboru kandydatów
na stanowisko urzędnicze:

DS. UTRZYMANIA ZIELENI
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37 – 700 Przemyśl

 

                Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko został wybrany Pan:

ŁUKASZ OLECH
zamieszkały w Siedliskach

                                  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2023r. wpłynęła jedna oferta.

W dniu 4 maja 2023r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonej ofert pod względem formalnym i ustalono, że spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze.

W związku z czym kandydat został dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 9 maja 2023r. Pan Łukasz Olech uzyskał 58 punktów.

Maksymalny ogólny wynik możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu wynosił 90 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania zieleni wygrał Pan Łukasz Olech, który spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wymaganą Regulaminem* liczbę punktów przewyższającą 50 % maksymalnej liczby punktów, którą mógł uzyskać kandydat.

 

Przemyśl, dnia 09.05.2023r.

mgr inż. Jacek Cielecki
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 
 
* Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018r. z późn. zm.