Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla
  Data modyfikacji: 08-07-2024 14:55
 2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-62-011-051300 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2160R wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Bolesława Chrobrego w Przemyślu
  Data modyfikacji: 25-06-2024 14:31
 3. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II
  Data modyfikacji: 20-06-2024 14:56
 4. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-62-011-051300 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2160R wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Bolesława Chrobrego w Przemyślu
  Data modyfikacji: 17-06-2024 14:05
 5. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2024r.
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:36
 6. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz weryfikacja dokumentacji technicznej dla zadania: „Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R”
  Data modyfikacji: 11-06-2024 15:09
 7. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-62-011-051300 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2160R wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Bolesława Chrobrego w Przemyślu
  Data modyfikacji: 10-06-2024 14:44
 8. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II"
  Data modyfikacji: 10-06-2024 11:55
 9. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II
  Data modyfikacji: 28-05-2024 12:59
 10. Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R
  Data modyfikacji: 14-05-2024 14:58